Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Month

kwiecień 2020
Zapraszamy do skorzystania z cyklu usług doradczych prowadzonych zdalnie na platformie konferencyjnej. Celem usługi jest doskonalenie umiejętności niezbędnych każdemu przedsiębiorcy w efektywnym funkcjonowaniu zawodowym. Poczucie własnej wartości zbudowane na silnych podstawach pozwala na budowanie zdrowych relacji z pracownikami, klientami, partnerami. Świadomość zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej zapewnia efektywne porozumiewanie się a także rozwiązywanie problemów i rozładowywanie...
Continue Reading