Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Formularz zgłoszeniowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacyjne Progress Barbara Łatka z siedzibą w Jaworznie 43-600 przy ul. W. Drabika 33G. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Centrum Edukacyjne PROGRESS

  Centrum Edukacyjne PROGRESS obecne jest na rynku od 1995 roku.

  Nasze dane adresowe:
  ul. Paderewskiego 43
  43-600 Jaworzno

  NIP: 6321018047
  REGON: 272655144