Centrum Edukacyjne PROGRESS, ul. Paderewskiego 43, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 748, Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS, ul. Paderewskiego 43, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 748, Tel: + 48 508 302 749

Doradztwo biznesowe

Nasze usługi doradztwa biznesowego pomagają w budowaniu długookresowej strategii rozwoju firmy z uwzględnieniem aspektów zarządczych, finansowych, marketingowych, inwestycyjnych oraz zasobów ludzkich.

  • Analiza potrzeb biznesowych: marketingowych, strategicznych, HR i innych
  • Przygotowanie biznes planu
  • Optymalizacja procesów biznesowych
  • Opracowanie studium wykonalności, analiza finansowa
  • Specjalistyczne branżowe doradztwo biznesowe