Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Doradztwo biznesowe

Nasze usługi doradztwa biznesowego pomagają w budowaniu długookresowej strategii rozwoju firmy z uwzględnieniem aspektów zarządczych, finansowych, marketingowych, inwestycyjnych oraz zasobów ludzkich.

  • Analiza potrzeb biznesowych: marketingowych, strategicznych, HR i innych
  • Przygotowanie biznes planu
  • Optymalizacja procesów biznesowych
  • Opracowanie studium wykonalności, analiza finansowa
  • Specjalistyczne branżowe doradztwo biznesowe
  • Monitorowanie i prognozowanie trendów rynkowych
  • Procedury i procesy związane ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji
  • Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM)