Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. Paderewskiego 43, 43-600 Jaworzno • ul. Słomnicka 4/72, 30-003 Kraków • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. Paderewskiego 43, 43-600 Jaworzno • ul. Słomnicka 4/72, 30-003 Kraków • Tel: + 48 508 302 749

Szkolenia biznesowe

Polecamy realizację szeregu szkoleń biznesowych

  • szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
  • konsultacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
  • konsultacje w zakresie konstruowania biznes planu
  • szkolenia dla pracowników firm i instytucji (zawodowe i ogólnorozwojowe)
  • szkolenia dla kadry menedżerskiej firm i instytucji (interpersonalne i z dziedziny zarządzania)
  • doradztwo biznesowe