Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Centrum Edukacyjne PROGRESS

Centrum Edukacyjne PROGRESS obecne jest na rynku od 1995 roku.

Nasze dane adresowe:
ul. W. Drabika 33G,
43-600 Jaworzno

TEL: + 48 508 302 749

NIP: 6321018047
REGON: 272655144

Nasza działalność obejmuje

organizację i prowadzenie następujących szkoleń:

 • Przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (kursy: ABC przedsiębiorczości, Własna firma, Mała przedsiębiorczość, Vademecum przedsiębiorczości, Podstawy przedsiębiorczości)
 • Administracja biurowa (kursy: Sekretarka – asystentka szefa, Pracownik administracyjno – biurowy, itp.)
 • Kursy komputerowe
 • Warsztaty z zakresu doskonalenia umiejętności społecznych (Efektywna komunikacja, Asertywność, Autoprezentacja, Techniki radzenie sobie ze stresem)
 • Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy
 • Warsztaty motywacyjne dla osób w wieku 50+
 • Komunikacja kliniczna
 • Kursy języków obcych

działalność wspomagająca edukację:

 • doradztwo biznesowe
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

biuro tłumaczeń

 • tłumaczenia przysięgłe
 • tłumaczenia zwykłe

Nasza misja

Naszą misją jest realizowanie wysokiej jakości szkoleń i doradztwa w oparciu o stale aktualizowaną wiedzę. Celem każdego pojedynczego przedsięwzięcia jest dostarczanie naszym klientom możliwości, by zdobywali wiedzę i umiejętności, które przełożą się na pozytywne zmiany jakościowe w ich życiu.

Obszar działania

Zakres geograficzny naszego działania obejmuje całą Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem Polski południowej. Większość projektów realizowanych jest na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

Certyfikaty

Poza wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Centrum Edukacyjne PROGRESS posiada: