Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Nasi klienci to:

 • uczelnie wyższe
 • szkoły
 • urzędy pracy
 • podmioty gospodarcze
 • instytucje pomocy społecznej
 • urzędy państwowe i samorządowe

Certyfikowane i akredytowane szkolenia

 • szkolenia zawodowe
 • szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • szkolenia biznesowe
 • szkolenia z zakresu komunikacji klinicznej
 • szkolenia językowe
 • szkolenia IT