Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Priorytetem w działalności Centrum Edukacyjnego PROGRESS jest jakość prowadzonego kształcenia oraz innowacyjność prowadzonych metod. W tym celu opracowano dokument „Realizacja i zapewnienie jakości szkolenia” zatwierdzony przez dyrektora Centrum Edukacyjnego PROGRESS do stosowania przy każdej realizacji usługi szkoleniowej.

System realizacji i zapewnienia jakości kształcenia obejmuje następujące elementy:

1. Jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych:

 • zgodność merytorycznej treści poszczególnych przedmiotów ze standardami kształcenia i programem nauczania,
 • ocena kadry dydaktycznej,
 • wdrażanie nowych programów nauczania wykorzystujących nowatorskie rozwiązania metodyczne.

2. Warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych:

 • infrastruktura dydaktyczna: sale wykładowe, wyposażenie w środki audiowizualne,
 • liczba uczestników w grupach wykładowych, ćwiczeniowych,
 • racjonalność rozkładów zajęć, organizacja zajęć,
 • materiały dydaktyczne,
 • formy zdalne realizacji zajęć,
 • poziom obsługi klientów.

3. Zbieranie opinii klientów o przebiegu odbytych szkoleń.

4. Wypracowanie właściwych instrumentów służących do realizacji powyższych zadań.

5. Procedura reklamacyjna:

Klient indywidualny składa reklamację przy użyciu formularza ogólnego dostępnego z zakładki „kontakt”. Otrzymuje potwierdzenie przyjęcia informacji. Rozpatrzenie reklamacji realizowane jest w terminie 14 dni. Procedura może zostać wydłużona o kolejne 14 dni w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych informacji, o czym klient zostanie powiadomiony.

Efektem utrzymywania wysokiego poziomu nauczania było przyznanie w latach 2009 i 2010 dla Centrum Edukacyjnego PROGRESS Akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty na następujące kierunki szkoleń językowych, interdyscyplinarnych i ogólnorozwojowych:

 • Język angielski – różne poziomy
 • Język niemiecki – różne poziomy
 • Język włoski – różne poziomy
 • Język hiszpański
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

Oraz szkoleń zawodowych:

 • Profesjonalna opiekunka
 • Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem
 • Grafika komputerowa
 • Profesjonalny sprzedawca
 • Magazynier
 • Pracownik administracyjno – biurowy
 • Specjalista ds. kadr i płac
 • Obsługa komputera
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Sekretarka – asystentka szefa
 • Techniki sprzedaży

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów.

Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. Proces akredytacji kształcenia w formach pozaszkolnych niesie za sobą korzyści dla wszystkich uczestników tego procesu.

Uzyskanie akredytacji przez placówkę powoduje:

 • utrzymywanie jakości świadczonych usług
 • wzrost zaufania do jednostki szkolącej
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych
 • podniesienie jej wartości marketingowej
 • zwiększenie motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji
 • ukierunkowanie rozwoju placówki na osiąganie określonych standardów
 • wzrost prestiżu placówki
 • wzbogacenie oferty szkoleniowej

W roku 2019, po pomyślnie odbytym  procesie akredytacyjnym, Centrum Edukacyjne Progress otrzymało Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno- Szkoleniowych (MSUES)

Korzyści dla klientów placówek akredytowanych i posiadających znak jakości to:

 • korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych,
 • otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydane przez wiarygodną placówkę.

Do każdego realizowanego szkolenia dedykowany jest zespół trenerów przygotowujących się pod kierunkiem koordynatora. Celem prac zespołu jest opracowanie jednolitego przekazu zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym, by realizacja szkolenia w ramach wszystkich grup miała identyczny charakter.

Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty SE.KZ.PH/42019/2/09

Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty SE.KZ.PH.41019/3/2010

Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)