Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Aktualności

Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Miło nam poinformować, że Centrum Edukacyjne Progress po pomyślnie odbytym procesie akredytacyjnym otrzymało dnia 6 grudnia 2022 Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Korzystając z naszych usług mogą Państwo uzyskać dofinansowanie unijne na usługi szkoleniowe i doradcze. Prosimy śledzić bazę usług na portalu: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl lub skontaktować się z nami, by uzyskać szczegółowe informacje.

Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Audyt kosztowy pozwoli na wyodrębnienie obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których możliwe będzie dokonanie optymalizacji, co w efekcie przyczyni się do redukcji kosztów ich funkcjonowania. Zmniejszenie obciążeń pozwoli inwestować zaoszczędzone środki finansowe w rozwój przedsiębiorstwa. Wykorzystanie narzędzi optymalizujących koszty przedsiębiorstwa należy potraktować jako inwestycję...

Biznesplan

Zapraszamy do skorzystania z usługi doradczej w zakresie opracowania biznesplanu istniejącego lub planowanego przedsięwzięcia biznesowego. Cel usługi: W biznesplanie należy we wszechstronny sposób przedstawić plan inwestycyjny, jego wpływ na sytuację przedsiębiorstwa, przeanalizować rynek, założyć różne warianty rozwoju scenariuszy. Wcześniej należy również przedstawić historyczną sytuację przedsiębiorstwa. Biznesplany sporządzamy na potrzeby: aplikowania o środki z UE; na...

Zmiany w podatku VAT 2020/2021, JPK, matryca stawek VAT

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia w zakresie: Zmiany w podatku VAT 2020/2021, JPK, matryca stawek VAT Szkolenie odbędzie się w formie online na platformie konferencyjnej. Uczestnik będzie na żywo brał aktywny udział w procesie z możliwością zadawania pytań w czasie rzeczywistym. Termin: 16.02.2021 godz. 9.00 Zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy. W mailu zwrotnym zostaną przesłane dane...

Wsparcie doradcze

Osoby zainteresowane założeniem indywidualnej działalności gospodarczej zapraszamy do skorzystania ze wsparcia doradczego w zakresie rejestracji i prowadzenia działalności. Tematyka obejmuje całą ścieżkę rejestracji działalności, ustalenie PKD, wybór formy opodatkowania a także dobór narzędzi marketingowych. Oferujemy wsparcie również w zakresie sporządzenia profesjonalnego biznesplanu planowanego przedsięwzięcia.

Szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej [forma zdalna]

Oferujemy przygotowanie i przeprowadzenie pełnowartościowych szkoleń dla osób przygotowujących się do prowadzenia działalności gospodarczej. Profesjonalna platforma konferencyjna, której używamy, pozwala na przeprowadzenie efektywnych szkoleń w sposób bezpieczny, nie wymagający bezpośredniego kontaktu z uczestnikami. Platforma konferencyjna pozwala prowadzić zajęcia w czasie rzeczywistym, interaktywnie. Uczestnicy widzą i słyszą zarówno prowadzącego, jak i siebie nawzajem, biorą udział w...

Mentoring w zakresie umiejętności menadżerskich

Zapraszamy do skorzystania z cyklu usług doradczych prowadzonych zdalnie na platformie konferencyjnej. Celem usługi jest doskonalenie umiejętności niezbędnych każdemu przedsiębiorcy w efektywnym funkcjonowaniu zawodowym. Poczucie własnej wartości zbudowane na silnych podstawach pozwala na budowanie zdrowych relacji z pracownikami, klientami, partnerami. Świadomość zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej zapewnia efektywne porozumiewanie się a także rozwiązywanie problemów i rozładowywanie...

Refleksje na zakończenie starego roku i początek nowego…..

A może to…… CZAS NA TWÓJ BIZNES!? Koniec starego roku i początek nowego to dla wielu osób czas refleksji, podsumowań, ale także snucia nowych planów i zamierzeń. Dla niektórych osób będzie to decyzja o podjęciu indywidualnej działalności gospodarczej. Czasem taka decyzja dojrzewa latami….. Rodzą się wątpliwości: czy to dla mnie?, czy mi się uda?, to...

Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Miło nam poinformować, że Centrum Edukacyjne Progress po pomyślnie odbytym procesie akredytacyjnym otrzymało dnia 6 grudnia 2019 Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Korzystając z naszych usług mogą Państwo uzyskać dofinansowanie unijne na usługi szkoleniowe i doradcze. Prosimy śledzić bazę usług na portalu: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl lub skontaktować się z nami, by uzyskać szczegółowe informacje.