Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Audyt kosztowy pozwoli na wyodrębnienie obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których możliwe będzie dokonanie optymalizacji, co w efekcie przyczyni się do redukcji kosztów ich funkcjonowania. Zmniejszenie obciążeń pozwoli inwestować zaoszczędzone środki finansowe w rozwój przedsiębiorstwa. Wykorzystanie narzędzi optymalizujących koszty przedsiębiorstwa należy potraktować jako inwestycję we własną firmę. Działania te przekładają się bezpośrednio na oszczędności oraz pozwalają wypracować schematy działań, które w dłuższej perspektywie pozwolą na racjonalizację kosztów i unikanie ich bezpodstawnego ponoszenia, co przełoży się na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Działania, które proponujemy koncentrują się przede wszystkim na obszarach generujących koszty i podniesieniu ich efektywności oraz skupieniu uwagi na sferach mających wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców chcących zwiększyć efektywność swojego biznesu oraz potrzebujących wsparcia w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie.

Kiedy nawiązać współpracę?

Przeprowadzenie audytu kosztowego zajmuje, w zależności o wielkości przedsiębiorstwa oraz ilości procesów biznesowych, od 2 tygodni do miesiąca czasu, po uzyskaniu kompletu niezbędnych danych. Należy pamiętać, że dla dobrego przygotowania usługi niezbędna jest Państwa współpraca. Wiele spraw musi być szczegółowo omówionych zarówno z menedżerami zarządzającymi firmą, jak i z działem finansowo-księgowym.