Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Zapraszamy do skorzystania z cyklu usług doradczych prowadzonych zdalnie na platformie konferencyjnej.
Celem usługi jest doskonalenie umiejętności niezbędnych każdemu przedsiębiorcy w efektywnym funkcjonowaniu zawodowym. Poczucie własnej wartości zbudowane na silnych podstawach pozwala na budowanie zdrowych relacji z pracownikami, klientami, partnerami. Świadomość zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej zapewnia efektywne porozumiewanie się a także rozwiązywanie problemów i rozładowywanie konfliktów pojawiających się w sposób nieunikniony. Profesjonalne budowanie swojego wizerunku w biznesie, asertywność w kontaktach, umiejętność radzenia sobie z obciążeniami stresowymi to elementy składające się na produktywne funkcjonowanie zawodowe. Dodatkowo, zarządzanie personelem oparte na zasadach sprawiedliwości i transparentności zapewnia wiarygodność w procesach oceny i motywowania.
Program:
• Analiza mocnych i słabych stron
• Budowanie poczucia własnej wartości i realnej samooceny
• Komunikacja interpersonalna
• Asertywność w kontaktach międzyludzkich
• Zarządzanie emocjami
• Efektywne sposoby rozwiązywania konfliktów
• Radzenie sobie ze stresem
• Zarządzanie personelem. Elementy motywowania i oceny pracowników
• Autoprezentacja i efektywność osobista. Jak świadomie i profesjonalnie budować swój wizerunek w biznesie oraz zarządzać sobą w czasie.

Efekty /co zyskasz?
• Przeanalizujesz swój potencjał osobisty
• Określisz cele do osiągnięcia w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych dla menedżera
• Udoskonalisz elementy efektywnej komunikacji interpersonalnej
• Zbudujesz plan, jak świadomie i profesjonalnie kształtować swój wizerunek w biznesie
• Usprawnisz swoją asertywność w kontaktach międzyludzkich
• Przeanalizujesz efektywne sposoby rozwiązywania konfliktów
• Poddasz krytycznej analizie różne metody motywowania pracowników
• Opracujesz model oceny pracowniczej do wykorzystania w swojej praktyce
• Dobierzesz odpowiednie dla siebie metody redukcji obciążeń stresowych
Usługa skierowana jest do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności osobiste w celu lepszego funkcjonowania w życiu.

Posiadacze Małopolskich Bonów Rozwojowych mogą skorzystać z dofinansowania na usługę w wysokości do 80%.