Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749
Centrum Edukacyjne PROGRESS • ul. W. Drabika 33G, 43-600 Jaworzno • Tel: + 48 508 302 749

Day

4 czerwca, 2022
Zapraszamy do skorzystania z usługi doradczej w zakresie opracowania biznesplanu istniejącego lub planowanego przedsięwzięcia biznesowego. Cel usługi: W biznesplanie należy we wszechstronny sposób przedstawić plan inwestycyjny, jego wpływ na sytuację przedsiębiorstwa, przeanalizować rynek, założyć różne warianty rozwoju scenariuszy. Wcześniej należy również przedstawić historyczną sytuację przedsiębiorstwa. Biznesplany sporządzamy na potrzeby: aplikowania o środki z UE; na...
Continue Reading